Ponuda Betona

Beton

Betonska masa
Klasa Tlačne Čvrstoće:
Oznaka Sastava
Aditiv
Frakcije
C 12/15 T-15-3F NE3
C 16/20 T-20-3F NE3
C 20/25 T-25-3F NE3
C 25/30 T-30-3F NE3
C 25/30 T-30-4F NE4
C 25/30 PILOT-30-4F NE4
C 25/30 T-30-MS-3F DA3
C 30/37 T-37-3F DA3
C 30/37 T-37MS-3F DA3
C 30/37 T-37-4F DA4
C 35/45 T-45MS-3F DA3
C 40/50 T-50MS-3F DA3
C 35/45 RIGOL DA4
GLAZURA NE2
CEM.STABILIZACIJA 0-30 KAMEN (T)NE0-30 KAMEN
CEM.STABILIZACIJA 0-30 KAMEN (T)NEŠLJUNAK

*Napomena: Na betonarama Osijek-Koteksa za zimske uvjete dodaje se aditiv melfriz koji nije u kalkulaciji cijena i treba se naknadno zaračunati. Sve betonske mješavine koje nudimo na prodaju certificirane su i kontrolirane od strane ovlaštenih institucija i posjeduju sve valjane certifikate proizvodnje i kvalitete. Za sve upite vezane za cijenu i rokove isporuka molimo obratiti se odjelu centralne nabave i upravljanja nabavnim lancem na: 091/284-1033 Nikolina Džanko (nikolina.dzanko@osijek-koteks.hr), 091/283-1139 Renata Tetkić (renata.tetkic@osijek-koteks.hr), 091/283-1453 Ana Eržić (ana.erzic@osijek-koteks.hr) ili 091/283-1626 Ana Vinković (ana.vinkovic@osijek-koteks.hr) .

Opće uvjete prodaje betona možete dobiti klikom na link.

Osijek-Koteks d.d. • Šamačka 11, 31000 Osijek • Tel. +385 (0)31 22 77 00 • OIB:44610694500 • uprava@osijek-koteks.hr | Agram banka d.d.

IBAN: HR38 248 10001123001112 SWIFT: KREZHR2X

Osijek-Koteks © 2024 Sva prava pridržana