Integrirani Sustav Upravljanja

Certifikati

Tvrtka Osijek-Koteks d.d. odgovorno pristupa svim svojim poslovnim aktivnostima vodeći računa o kvaliteti proizvoda (beton, asfalt, izvođenje građenja), utjecaju na okoliš, zdravlje i sigurnost na radu. Pri tome postavlja ciljeve koji se tiču izvođenja građenja, proizvodnje betona i asfalta, očuvanja okoliša, kao i održavanja sigurnog radnog okruženja. Temeljne odrednice ove politike su:

• Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu poboljšavati uspostavom zadaća, odgovornosti i ovlaštenja cjelokupnog osoblja tvrtke na svim razinama i održavati prema zahtjevima normi ISO 9001 , ISO 14001 i ISO 45001
• Poslovati u skladu s važećim zakonima, propisima i normama • Održavati suradnju s kupcima kako bi ispunili njihova očekivanja, održali njihovo trajno zadovoljstvo kvalitetom naših proizvoda i usluga i razvijali međusobno povjerenje
• Razvijati partnerski odnos sa dobavljačima i zajedno tražiti rješenja u kontekstu zaštite okoliša
• Sprječavati onečišćenja, te smanjivati i razvrstavati sve vrste nastalog otpada u svim dijelovima Organizacije
• Svjesni odgovornosti i potrebe održivog razvoja, naglasak stavljamo na prevenciju onečišćenja okoliša, optimalno korištenje resursa i postupke gospodarenja otpadom, kao i na prevenciju ozljeda i bolesti zaposlenika i korisnika
• Sa društvenom zajednicom i svim zainteresiranim stranama (investitori, dobavljači, podizvođači ili partneri, kupci) uspostaviti suradnju kroz otvorenu komunikaciju
• Planski provoditi stalnu izobrazbu zaposlenika, pri tome razvijati svijest o važnosti pojedinačnog doprinosa kvaliteti usluga, zaštiti okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu
• Prepoznavati izvore opasnosti za zdravlje i sigurnost naših zaposlenika, poduzimati aktivnosti za njihovu eliminaciju uvođenjem potrebnih zaštitnih mjera (osposobljavanje za siguran rad, zaštitna oprema i dr.).
Tvrtka Osijek-Koteks d.d obvezuje se osigurati sve potrebne resurse kako bi se ova Politika provodila u svim segmentima poslovanja.

Tvrtka Osijek-Koteks d.d. odgovorno pristupa svim svojim poslovnim aktivnostima vodeći računa o kvaliteti proizvoda (beton, asfalt, izvođenje građenja), utjecaju na okoliš, zdravlje i sigurnost na radu. Pri tome postavlja ciljeve koji se tiču izvođenja građenja, proizvodnje betona i asfalta, očuvanja okoliša, kao i održavanja sigurnog radnog okruženja. Temeljne odrednice ove politike su:

• Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu poboljšavati uspostavom zadaća, odgovornosti i ovlaštenja cjelokupnog osoblja tvrtke na svim razinama i održavati prema zahtjevima normi ISO 9001 , ISO 14001 i ISO 45001
• Poslovati u skladu s važećim zakonima, propisima i normama
• Održavati suradnju s kupcima kako bi ispunili njihova očekivanja, održali njihovo trajno zadovoljstvo kvalitetom naših proizvoda i usluga i razvijali međusobno povjerenje
• Razvijati partnerski odnos sa dobavljačima i zajedno tražiti rješenja u kontekstu zaštite okoliša
• Sprječavati onečišćenja, te smanjivati i razvrstavati sve vrste nastalog otpada u svim dijelovima Organizacije
• Svjesni odgovornosti i potrebe održivog razvoja, naglasak stavljamo na prevenciju onečišćenja okoliša, optimalno korištenje resursa i postupke gospodarenja otpadom, kao i na prevenciju ozljeda i bolesti zaposlenika i korisnika
• Sa društvenom zajednicom i svim zainteresiranim stranama (investitori, dobavljači, podizvođači ili partneri, kupci) uspostaviti suradnju kroz otvorenu komunikaciju
• Planski provoditi stalnu izobrazbu zaposlenika, pri tome razvijati svijest o važnosti pojedinačnog doprinosa kvaliteti usluga, zaštiti okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu
• Prepoznavati izvore opasnosti za zdravlje i sigurnost naših zaposlenika, poduzimati aktivnosti za njihovu eliminaciju uvođenjem potrebnih zaštitnih mjera (osposobljavanje za siguran rad, zaštitna oprema i dr.) .

Tvrtka Osijek-Koteks d.d obvezuje se osigurati sve potrebne resurse kako bi se ova Politika provodila u svim segmentima poslovanja.

Osijek-Koteks d.d. • Šamačka 11, 31000 Osijek • Tel. +385 (0)31 22 77 00 • OIB:44610694500 • uprava@osijek-koteks.hr | Agram banka d.d.

IBAN: HR38 248 10001123001112 SWIFT: KREZHR2X

Osijek-Koteks © 2024 Sva prava pridržana