Upute za preuzimanje

Podrška

  1. Pritisnuti ikonu TeamViewera (plava ikona desno)
  2. Na sljedećem prozoru pritisnuti tipku “Run”
  3. Nakon što se program izvrši molimo dostaviti sistem administratoru “Vaš ID”

Podrška je trenutno dostupna samo za osobna računala!

Osijek-Koteks d.d. • Šamačka 11, 31000 Osijek • Tel. +385 (0)31 22 77 00 • OIB:44610694500 • uprava@osijek-koteks.hr | Agram banka d.d.

IBAN: HR38 248 10001123001112 SWIFT: KREZHR2X

Osijek-Koteks © 2024 Sva prava pridržana