Naše Reference

Reference

Beton
Opis Radova:
Godina završetka radova
Naručitelj
REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG RASKRIŽJA DC2 SA ŽC4058 I LC44037 U FERIČANCIMA U RASKRIŽJE S KRUŽNIM TOKOM2022HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb
IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE I JAVNE RASVJETE U ZONI MALOG GOSPODARSTVA II GRADA VALPOVA2022GRAD VALPOVO
IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE U ULICI EUGENA KUMIČIĆA2022GRAD SLAVONSKI BROD
POJAČANO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - ULICA MALA I VUKOVARSKIH VITEZOVA U VUKOVARU2022GRAD VUKOVAR
ASFALTERSKI RADOVI NA FARMI U KUČANCIMA2022IDM-GRADNJA NAŠICE
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PROPUSTA NA KANALU PETRUŠ U ULICI N.Š.ZRINSKOG U VIŠNJEVCU2022Grad Osijek
UREĐENJE DVORIŠTA ŽDRAKIĆ d.o.o. u GOLOBRDCIMA 2022ŽDRAKIĆ d.o.o.
IZGRADNJA PROPUSTA PREKO POTOKA STRAŽEMANKA U NASELJU BIŠKUPCI NA ŽC 41012022ŽUC POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SPORTSKOG KOMPLEKSA (BAZENA) COPACABANA U OSIJEKU-I. DIO RADOVA2022GRAD OSIJEK
IZGRADNJA OBJEKATA NA AC 52021HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Zagreb

Osijek-Koteks d.d. • Šamačka 11, 31000 Osijek • Tel. +385 (0)31 22 77 00 • OIB:44610694500 • uprava@osijek-koteks.hr | Agram banka d.d.

IBAN: HR38 248 10001123001112 SWIFT: KREZHR2X

Osijek-Koteks © 2022 Sva prava pridržana