Reference

OPIS RADOVAGODINA IZVRŠAVANJA RADOVANAZIV DRUGE UGOVORNE STRANE
IZGRAGDNJA GRANIČNOG PRIJELAZA BAJAKOVO2006MINISTARSTVO FINANCIJA RH, Zagreb
AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
SEKTOR: SPLIT-PLOČE
PODSEKTOR III:ŠESTANOVAC - RAVČA
2006HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb
AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT -DUBROVNIK
SEKTOR:SPLIT - PLOČE
PODSEKTOR III: RAVČA - PLOČE
2006HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb
IZMJEŠTANJE DRŽAVNE CESTE D7, DIONICA. DARDA-OSIJEK ZAPADNA OBILAZNICA OSIJEKA2007HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
IZGRADNJA NADVOŽNJAKA NA DIONICI ĐAKOVO - SREDANCI, AUTOCESTE BELI MANASTIR - OSIJEK - SVILAJ - PLOČE2007HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb
IZGRADNJA OBJEKATA U TRASI DIONICA: ĐAKOVO-SREDANCI, AC BELI MANASTIR - OSIJEK - SVILAJ - PLOČE, DIONICA ĐAKOVO - SREDANCI2008HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb
IZGRADNJA MOSTA BEŠKA U SRBIJI2008ALPINE BAU SALZBURG
IZGRADNJA VIJADUKTA JOŠAVA I MOSTA TOPOLINA NA AUTOCESTI BELI MANASTIR - OSIJEK - SVILAJ-PLOČE, DIONICA OSIJEK-ĐAKOVO2008HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb
AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK SEKTOR: SPLIT - PLOČE
PODSEKTOR II: ŠESTANOVAC - ZAGVOZD I ZAGVOZD - RAVČA IZVOĐENJE RADOVA NA VIJADUKTU RAŠČANE
2008HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb
IZGRADNJA DIONICE PLOČE 1 - LUKA PLOČE, VIJADUKT RADONJIĆ2008HIDROELEKTA-NISKOGRADNJA d.d. Zagreb
IZGRADNJA TRAMVAJSKE PRUGE OD VINKOVAČKE DO VELEBITSKE ULICE U OSIJEKU2008GRADSKI PRIJEVOZ PUTNIKA Osijek
PROJEKT OBNOVE DRŽAVNE CESTE D54, PODCRKAVLJE - PODVINJE
2008HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
PROJEKT OBNOVE DRŽAVNE CESTE PLETERNICA - BATRINA2008HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH, OBRTNIČKIH, INSTALATERSKIH I OSTALIH RADOVA NA IZGRADNJI I OPREMANJU NASTAVNO - ŠPORTSKE DVORANE "GRADSKI VRT" U OSIJEKU2008MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA Zagreb
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI TRGOVAČKOG CENTRA SUPER NOVA U SLAVNOSKOM BRODU2008AFIRMACIJA MARSONIJA d.o.o. Zagreb
PROJEKT OBNOVE DRŽAVNE CESTE D55, VINKOVCI - ŽUPANJA2009HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
IZGRADNJA AUTOCESTE BELI MANASTIR - OSIJEK - SVILAJ - PLOČE, DIONICA OSIJEK-ĐAKOVO, GLAVNA TRASA I OBJEKTI2009HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb
IZGRADNJA TRASE I OBJEKATA U TRASI, DIONICA OSIJEK - ĐAKOVO, AC BELI MANASTIR - OSIJEK - SVILAJ - PLOČE, DIONICA OSIJEK - ĐAKOVO2009HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb
IZGRADNJA PODDIONICE ČVOR OSIJEK - ČVOR JOSIPOVAC, AC BELI MANASTIR - OSIJEK - SVILAJ - PLOČE, DIONICA OSIJEK - ĐAKOVO2009HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb
IZGRADNJI SUSTAVA NAVODNJAVANJA GAT (500 HA)2009HRVATSKE VODE d.o.o. Zagreb
IZGRADNJA ŠETNICE SOPNICA - JELKOVAC ( I FAZA RADOVA)2009GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKI HOLDING
PROJEKT OBNOVE DRŽAVNE CESTE D7, ČEPIN-VUKA2009HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
IZGRADNJA COKP(centra za održavanje i kontrolu prometa) ČEPIN,AC BELI MANASTIR - OSIJEK - SVILAJ - PLOČE, DIONICA OSIJEK - ĐAKOVO2009HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb
IZGRADNJA POSLOVNO STAMBENE GRAĐEVINE U PULI2010KVARNER VIENNA INSURANCE GROUP d.d. Rijeka
IZGRADNJA OBILAZNICE SARAJEVA2010JP DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BIH
IZVANREDNO ODRŽAVANJE DRŽAVNE CESTE D53, DIONICA NAŠICE - GRADAC NAŠIČKI2011HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
PROJEKT OBNOVE DRŽAVNIH CESTA II, FAZA B, GRUPA 4, DIONICA BR.6: PAĐANE - STARA STRAŽA, DRŽAVNA CESTA D1,L=5,9 km2011HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
OBNOVA DRŽAVNE CESTE D-515, DIONICA BR.06 NAŠICE - BRAČEVCI, DULJINE 13,7 KM2011HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI STAMBENO - POSLOVNOG OBJEKTA U KRAGUJEVCU 2011NELT CO Beograd 11000 Beograd
IZGRADNJA VIŠESTAMBENE GRAĐEVINA A2 NA LOKACIJI U ZADRU U NASELJU CRVENE KUĆE NA ADRESI KRSTE ODAKA2011MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA Zagreb
AUTOBUSNI KOLODVOR - IZGRADNJA PODZEMNE GARAŽE I ZGRADE AUTOBUSNOG KOLODVORA S PRATEĆIM SADRŽAJIMA NA UGLU KAČIĆEVE I KAŠIĆEVE ULICE U OSIJEKU PO MODELU JAVNO - PRIVATNOG PARTNERSTVA2011INVESTITOR PODUZETNIK: OSIJEK - KOTEKS d.d. Osijek, Šamačka 11, Osijek DRUGA UGOVORENA STRANA: GRAD OSIJEK, Kuhačeva 9, Osijek
IZGRADNJA VIŠESTAMBENOG-POSLOVNOG OBJEKTA KAPPA U ULICI HRVATSKE REPUBLIKE U OSIJEKU2012KAPPA d.o.o
Osijek
PROJEKT OBNOVE DRŽAVNIH CESTA II, FAZA B, GRUPA 4, DIONICA BR. 7: ČVOR SVETI ROK - GRAČAC, DRŽAVNA CESTA D, L=20,04KM2012HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
IZGRADNJA VODOVODNOG I KANALIZACIJSKOG SISTEMA U SLAVONSKOM BRODU2012HRVATSKE VODE
Zagreb
IZGRADNJA DIONICE DRŽAVNE CESTE D2; DIONICA: ZAOBILAZNICA NAŠICA, L=4,1km - građevinski radovi2012HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
MODERNIZACIJA DRŽAVNE CESTE D 506, BJELOPOLJE - DONJI LAPAC: 2. DIONICA OD KM 9+300,00 DO KM 9 + 300,00 DO 23+000,00 I 3. DIONICA OD KM 23+ 000,00 DO KM 31+ 200,00 - GRAĐEVINSKI DIO2012HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
IZGRADNJA GRAĐEVINE ZDRAVSTVENE ŠKOLE U SPLITU2013MINISTARSTVO ZANONSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA Zagreb
IZGRADNJA PROMETNICA, VODOOPSKRBA, ODVODNJA KOLNIČKIH I FEKALNIH VODA, KOLEKTOR, LAGUNA, KABELSKI RASPLET, JAVNA RASVJETA, DTK INSTALACIJA2013OPĆINA DUGOPOLJE
REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D12, DIONICA 001: KNEŽEVI VINOGRADI - ZMAJEVAC2013HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
GRUPA RADOVA I - IZGRADNJA DIONICE SREDANCI - GRANICA BOSNE I HERCEGOVINE: TRASA ( ukupne dužine 3,2 km)2015HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb
VODOOPSKRBA I ODVODNJA, VODOSPREMNIK CERJE2015ZAGREBAČKI HOLDING
REHABILITACIJA II, FAZA B, DIONICA BR. 15, NA DRŽAVNOJ CESTI D37 PETRINJA GORA, DULJINE 9,2 km2015HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
REHABILITACIJA II, FAZA B, DIONICA br. 2, NA DRŽAVNOJ CESTI D 8 ŽIVOGOŠĆE - PLOČE, duljine 28,8 km2015HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
AC ZAGREB - SISAK, DIONICA VELIKA GORICA JUG - LEKENIK, PODDIONICA BUŠEVAC - LEKENIK OD KM 9+000 DO KM 20+ 2002015HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb
IZGRADNJA JUŽNE OBILAZNICE NOVA GRADIŠKA OD ŽUPANIJSKE CESTE Ž4157 DO DRŽAVNE CESTE D51, DIONICA I: km 0+000,00 do km 2+359,20, Faze I,II,II -građevinski dio i prelaganje instalacija2015HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
REHABILITACIJA II, FAZA B, DIONICA br. 21, NA DRŽAVNOJ CESTI D29 MARIJA BISTRICA - KAŠINA, duljine 10.5 km2015HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
DOGRADNJA JUŽNOG KOLNIKA DRŽAVNE CESTE D2 JUŽNA OBILAZNICA OSIJEKA, dionica: Čvorište ,,Koridor Vc- Čvorište ,,Tenjska''2015HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
Grupa radova 1 - Izgradnja dionice Sredanci - granica Bosne i Hercegovine: trasa (ukupne dužine 3,2 km)2015HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb
PROJEKT OBNOVE DRŽAVNIH CESTA II, FAZA B, OBNOVA DIONICE BR.15, PETRINJA GORA 9,20 KM, NA DRŽAVNOJ CESTI D 372015HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
IZGRADNJA BICIKLISTIČKE STAZE OD VINKOVAČKE ULICE DO K.O. ANTUNOVAC; FAZA I. - OD ČVORIŠTA VINKOVAČKA DO CENTRALNOG GROBLJA2016GRAD OSIJEK
IZGRADNJA PROMETNIH POVRŠINA I OBORINSKE KANALIZACIJE U INDUSTRIJSKOJ ZONI NEMETIN2016GRAD OSIJEK
IZGRADNJA OBJEKTA NA KRIŽANJU ŽELJEZNIČKE PRUGE MG2 I DRŽAVNE CESTE D423 U SLAVONSKOM BRODU, DULJINE 655m - građevinski radovi i prelaganje instalacija2016HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA - 3. SKUPINE NA K.Č.BR.837 I 1079 U K.O. MIKLUŠEVCI2016OPĆINA TOMPOJEVCI
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI I OPREMANJU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U VALPOVU2016GRAD VALPOVO
SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA BELIŠĆE - IZRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA S OPREMOM FAZA III2016KOMBEL d.o.o.
POJAČANO ODRŽAVANJE NOGOSTUPA I PRIKLJUČAKA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU - VIJENAC RUĐERA BOŠKOVIĆA2016GRAD VUKOVAR
Radovi na stalnom graničnom prijelazu za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Tovarnik2017MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE
Rekonstrukcija i dogradnja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Slavonski Brod2017MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE