Asfaltni Asortiman

Asfalt

Asfaltna masa
Asfaltna masa s agregatima dolomitnog porijekla:
AC 32 base 50/70 AG6 M2
AC 22 base 50/70 AG6 M2
AC 22 base PmB 45/80-65 AG6 M1
AC 32 base PmB 45/80-65 AG6 M1
AC 22 bin PmB 45/80-65 AG6 M1
AC 16 bin 50/70 AG6 M1
AC 16 bin PmB 45/80-65 AG6 M1
AC 16 base 50/70 AG6 M2
AC 16 surf 50/70 AG4 M4
AC 11 surf 50/70 AG4 M3
AC 8 surf 50/70 AG4 M3
Asfaltna masa
Asfaltna masa s agregatima eruptivnog porijekla:
AC 11 surf 50/70 AG1 M3
AC 11 surf PmB 45/80-65 AG1 M1
SMA 11 PmB 45/80-65 AG1 M1
SMA 16 PmB 45/80-65 AG1 M1

Opće uvjete prodaje asfalta možete dobiti klikom na link.

Osijek-Koteks d.d. • Šamačka 11, 31000 Osijek • Tel. +385 (0)31 22 77 00 • OIB:44610694500 • uprava@osijek-koteks.hr | Agram banka d.d.

IBAN: HR38 248 10001123001112 SWIFT: KREZHR2X

Osijek-Koteks © 2024 Sva prava pridržana