Osnovni podaci

Osnovni podaci

Tvrtka: OSIJEK-KOTEKS d.d.

OIB: 44610694500

Matični broj subjekta (MBS): 030010020

Sud upisa: Trgovački sud u Osijeku

Temeljni kapital društva: 23.812.880,00 eura, uplaćen u cijelosti

Broj dionica: 1.831.760, svaka u nominalnom iznosu od 13,00 eura

IBAN: HR38 248 10001123001112 SWIFT: KREZHR2X - Agram banka d.d.

Zoran Škorić, predsjednik Uprave • Marko Tadić, član Uprave • Ivan Oroz, član Uprave • Dr. Alexander Schoeller, predsjednik Nadzornog odbora

Adresa uprave: Šamačka 11, 31000 Osijek, Hrvatska

Kontakt: info@osijek-koteks.hr • tel: +385 (0)31 22 77 00

Tvrtka: OSIJEK-KOTEKS d.d.

OIB: 44610694500

Matični broj subjekta (MBS): 030010020

Sud upisa: Trgovački sud u Osijeku

Temeljni kapital društva: 23.812.880,00 eura, uplaćen u cijelosti

Broj dionica: 1.831.760, svaka u nominalnom iznosu od 13,00 eura

IBAN: HR38 248 10001123001112 SWIFT: KREZHR2X - Agram banka d.d.

Zoran Škorić, predsjednik Uprave • Marko Tadić, član Uprave • Ivan Oroz, član Uprave • Dr. Alexander Schoeller, predsjednik Nadzornog odbora

Adresa uprave: Šamačka 11, 31000 Osijek, Hrvatska

Kontakt: info@osijek-koteks.hr • tel: +385 (0)31 22 77 00

Osijek-Koteks d.d. • Šamačka 11, 31000 Osijek • Tel. +385 (0)31 22 77 00 • OIB:44610694500 • uprava@osijek-koteks.hr | Agram banka d.d.

IBAN: HR38 248 10001123001112 SWIFT: KREZHR2X

Osijek-Koteks © 2024 Sva prava pridržana