Asfalt


ASFALTNA MASA SA AGREGATIMA DOLOMITNOG PORIJEKLA:
AC 32 base 50/70 AG6 M2
AC 22 base 50/70 AG6 M2
AC 22 base PmB 45/80-65 AG6 M1
AC 32 base PmB 45/80-65 AG6 M1
AC 22 bin PmB 45/80-65 AG6 M1
AC 16 bin 50/70 AG6 M1
AC 16 bin PmB 45/80-65 AG6 M1
AC 16 base 50/70 AG6 M2
AC 16 surf 50/70 AG4 M4
AC 11 surf 50/70 AG4 M3
AC 8 surf 50/70 AG4 M3
ASFALTNA MASA SA AGREGATIMA ERUPTIVNOG PORIJEKLA:
AC 11 surf 50/70 AG1 M3
AC 11 surf PmB 45/80-65 AG1 M1
SMA 11 PmB 45/80-65 AG1 M1
SMA 16 PmB 45/80-65 AG1 M1

Sve asfaltne mješavine koje nudimo na prodaju certificirane su i kontrolirane od strane ovlaštenih institucija i posjeduju sve valjane certifikate proizvodnje i kvalitete. Za sve upite vezane za cijenu i rokove isporuka molimo obratiti se odjelu Centralne nabave i upravljanja nabavnim lancem na 0912831453 Ana Eržić (ana.erzic@osijek-koteks.hr) ili 0912831555 Ivana Grubeša (ivana.grubesa@osijek-koteks.hr).