Građevinske usluge


  • Ceste i autoceste

Sa dugom tradicijom od gotovo 70 godina svrstali smo se u najbolje tvrtke u regiji po kvaliteti izvedenih cesta i autocesta u cijeloj regiji

  • Mostovi, vijadukti i ostali objekti na cestama

U gradnji mostova, vijadukata, nadvožnjaka i podvožnjaka koristimo vrhunsku mehanizaciju i materijale, uz primjenu različitih tehnologija sa naglaskom na  visokoobrazovani kadar sa bogatim iskustvom.

  • Vodoprivredni objekti

Jedna smo od prvih tvrtki u RH koja je sudjelovala na izgradnji vodoprivrednih projekata financiranih sredstvima EU. Imamo višegodišnje iskustvo u izgradnji kanalizacija, vodovoda, akumulacija, laguna, nasipa, brana, vodosprema.

  • Projekti zaštite okoliša

Kako se posljednjih godina sve više polaže pažnja na zaštitu okoliša, tako i naša tvrtka se prilagodila zahtjevnom tržištu i uvela ISO certifikat 14001. Imamo veliki broj izgrađenih separatora ulja uz ceste diljem RH. Također smo izrazito ponosni što smo sudjelovali na izgradnji jednog od prvih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u RH u Karlovcu.

  • Visokogradnja

Već dugi niz godina sudjelujemo u izgradnji industrijskih pogona, farmi,  skladišnih objekata, sportskih dvorana, velikih poslovnih objekata, velikih trgovačkih centara, stanogradnji.

Također smo izgradili autobusni kolodvor u Osijeku putem Javnog privatnog partnerstva s gradom Osijekom.

  • Poslovno savjetovanje

Vršimo usluge savjetovanja u svim fazama izgradnje