Beton

KLASA TLAČNE ČVRSTOĆEOZNAKA SASTAVAADITIVFRAKCIJE
C 12/15T-15-3FNE3
C 16/20T-20-3FNE3
C 20/25T-25-3FNE3
C 25/30T-30-3FNE3
C 25/30T-30-4FNE4
C 25/30PILOT-30-4FNE4
C 25/30T-30-MS-3FDA3
C 30/37T-37-3FDA3
C 30/37T-37MS-3FDA3
C 30/37T-37-4FDA4
C 35/45T-45MS-3FDA3
C 40/50T-50MS-3FDA3
C 35/45RIGOLDA4
GLAZURANE2
CEM.STABILIZACIJA 0-30 KAMEN (T)NE0-30 KAMEN
CEM.STABILIZACIJA 0-30 KAMEN (T)NEŠLJUNAK

*Napomena:   Na betonarama Osijek-Koteksa za zimske uvjete dodaje se aditiv melfriz koji nije u kalkulaciji cijena i treba se naknadno zaračunati.

Sve betonske mješavine koje nudimo na prodaju certificirane su i kontrolirane od strane ovlaštenih institucija i posjeduju sve valjane certifikate proizvodnje i kvalitete. Za sve upite vezane za cijenu i rokove isporuka molimo obratiti se odjelu Centralne nabave i upravljanja nabavnim lancem na 0912831453 Ana Eržić (ana.erzic@osijek-koteks.hr) ili 0912831555 Ivana Grubeša (ivana.grubesa@osijek-koteks.hr).