Integrirani sustav upravljanja


Shvaćajući važnost stalnog unapređivanja poslovnih procesa i kvalitete svoje usluge, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu, tvrtka  Osijek-Koteks d.d. uvela je Integrirani Sustav upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu prema normama ISO 9001:2015ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007.

Nakon provedenog audita od strane certifikacijske kuće DNVgl, Osijek Koteks d.d.  je u svibnju 2014. Godine ishodio certifikate za sva 3 sustava.

Integrirani sustav primjenjuje se u svim procesima unutar Organizacije kao što su planiranje, nabava, proizvodnja betona i asfalta, izvođenje građenja, izobrazba i kontrola kvalitete, a u skladu s važećim normama, zakonskim propisima i zakonskom obvezom ocjenjivanja i provjere sukladnosti građevnih proizvoda.Integrirani sustav opisan je u slijedećim dokumentima: Priručnik integriranog sustava, Politika integriranog sustava, postupci, radne upute i pripadajući obrasci.

Certificiranje Sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 osigurava Osijek-Koteks-u kvalitetniji proizvod i usluge, neprestano poboljšanje odnosa sa korisnicima, te ostvarenje i održavanje dugoročnih poslovnih odnosa.

Uspostavom i održavanjem Sustava upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001:2015 Osijek-Koteks d.d dokazuje da djelotvorno upravlja aspektima okoliša koji su vezani za osnovne djelatnosti u  Organizaciji, istovremeno uzimajući u obzir zaštitu okoliša, prevenciju zagađenja i društveno ekonomske potrebe.

Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema normi BS OHSAS 18001:2007 omogućuje da Osijek-Koteks d.d. nadzire vlastite rizike zdravlja i sigurnosti na radu. Sustavni pristup upravljanju zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu od velikog je značaja i za poslodavce i za radnike, te predstavlja temelj za partnerski odnos u rješavanju ovog značajnog područja rada i radnih odnosa.